Platja d'Almenara

Hem dirigit a la mar
Totes les mirades

Horitzó enllà 
Naveguen lluny

Cercant uns altres ulls
Sense nosaltres

3 Response to "Platja d'Almenara"